Taalexamen voor federale topambtenaren

De 140 federale topambtenaren moeten binnenkort via een examen bewijzen dat ze de tweede landstaal voldoende kennen. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) wil een bestaande, maar nooit toegepaste wet daarover uitvoeren. De vakbonden steunen het voornemen van Bogaert, de Franstalige meerderheidspartijen MR en PS zijn minder enthousiast.

Bekijk: “Nu geen problemen meer met manke tweetaligheid”

Beluister: Bogaert: “Het gedoogbeleid moet stoppen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *