IN-SERVICE TRAINING
– Communication Manager
– Research and Development Manager

LANGUAGE TRAINING
+ Refresher course French
+ Advanced French
+ Training communication skills and language coaching French

Enkele jaren geleden werd ik geselecteerd voor een leidinggevende functie in een NGO met federale structuur waarbij de goede kennis van de tweede landstaal essentieel was.

 

 Ondanks mijn ‘doorsnee’ kennis van het Frans was ik – mede door het gebruik van het Engels als werktaal in de jaren voorheen – toe aan een opfrissings- en bijschavingscursus om mij te kunnen ontplooien in de nieuwe en veeleisende werksfeer.

 Dank zij de inlevingscapaciteiten van Anne Vandenneuker en haar gewaardeerde flexibiliteit, werd ik op korte termijn succesvol voorbereid voor mijn nieuwe professionele uitdagingen. Anne is iemand met een brede maatschappelijke belangstelling en heeft – naast haar accurate talenkennis – ook een uitzonderlijke capaciteit om zich snel in te leven in nieuwe, vaak technische materies.

 

 Door haar aangename persoonlijkheid en de prettige methodiek is haar ‘cursus’ – naast de onbetwistbare toegevoegde waarde voor je talenkennis – tevens een erg prettige ervaring !

 

Deze ervaring met Anne heeft er voor mij alvast toe bijgedragen dat ik met grotere efficiëntie en zelfzekerheid mijn nieuwe verantwoordelijkheden kon opnemen. Dat dit tevens is uitgemond in een  vriendschap is wellicht het beste bewijs van haar gepersonaliseerde aanpak !

Hilde Van Lindt, Child Focus