Doelgroepen

Qui-Vive richt zich op twee belangrijke doelgroepen: zakelijke cursisten die voor hun werk een andere taal dienen te leren spreken en schrijven en expat partners.

Soms zijn de zakelijke cursisten buitenlanders, die voor een beperkte periode in België komen wonen. Bij deze cursussen aan bedrijven en instellingen ligt de nadruk op het functionele gebruik van de taal, het gebruik van de vreemde taal in een concrete professionele situatie. We richten ons op managers en senior medewerkers en ook op werknemers van openbare instellingen  De functionele integratie in een nieuw bedrijf, de aanpassing aan een nieuwe cultuur in een vreemd land maar ook de aanpassing aan een anderstalige groep in eigen land vormen het uitgangspunt van de opleiding. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is een vlotte communicatie in de vreemde taal onontbeerlijk. Dit kan concreet ingevuld worden via verschillende taaltrainingen: basiscursus, opfriscursus, thematische cursus, telefonische conversatie, taalbad etc.

 Daarnaast werkt Qui-Vive voor expat partners. Deze opleidingen zijn meer gefocust op de sociale integratie, de aanpassing aan een vreemd land en zijn cultuur. Om zich goed te kunnen integreren is het noodzakelijk de vreemde taal te leren spreken. Het is echter niet alleen voldoende de taal te leren maar het is eveneens raadzaam meer te weten over de gewoontes, cultuur, politieke achtergronden, faciliteiten etc. van het land. In vele gevallen gaat het om een small talk cursus.