Taalcoaching

Op elk moment van de taaltraining is taalcoaching nodig. Ze heeft tot doel de cursist te deblokkeren, vertrouwen te geven, hem te begeleiden bij het wegwerken van de negatieve faalangst. Het is belangrijk dat hij zichzelf toestaat fouten te maken. Hoe meer het vertrouwen groeit, hoe beter het taalniveau evolueert. Belangrijke vragen zijn: hoe kom ik over? Ben ik voldoende verstaanbaar en duidelijk? Gebruik ik de juiste woorden in de juiste situatie?

Voor bedrijven en instellingen

Bij het coachen biedt de docent ondersteuning en geeft hij advies bij specifieke opdrachten. De communicatievaardigheden en uitspraak worden uitgebreid getraind. Dit is van heel groot belang bij het leiden van vergaderingen / bij het geven van presentaties, conferentiespeeches, onderhandelingen …).

Voor expat partners

Bij het coachen biedt de docent ondersteuning en geeft hij advies bij specifieke opdrachten. De communicatievaardigheden en uitspraak worden uitgebreid getraind.

De docent zal de cursisten steunen bij hun eerste telefoongesprek, hen aanmoedigen om een gesprek aan te knopen met de buren, de ouders van de vriendjes van hun kinderen, boodschappen te doen in de lokale winkels etc.).

Het zelfvertrouwen bij het hanteren van de vreemde taal is een primordiale stap bij de integratie.