Aanbod

Taal is een unieke vorm van communicatie en als dusdanig ook van integratie. Elke dag opnieuw gebruiken we onze moedertaal om te communiceren. Communiceren in de moedertaal gebeurt automatisch. Men hoeft er nauwelijks bij na te denken. Dit is niet het geval wanneer de communicatie in een andere taal verloopt dan de moedertaal. De vreemde taal is vaak een bron van moeilijkheden en misverstanden door het gebrek aan adequate kennis, regels, informatie over de sociale achtergrond, eigen aan de taal in kwestie. Het aanleren van een vreemde taal is dan ook meer dan alleen maar het studeren van grammatica en woordenschat. Het is belangrijk bij een talenstudie ook aandacht te besteden aan de cultuur, politiek, gewoontes, beleefdheidsvormen etc. van het land in kwestie zodat de cursist zich beter kan integreren.

 Qui-Vive biedt taaltrainingen en taalcoaching aan in zes talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. De cursussen worden gegeven door ervaren native speakers.

De cursussen kunnen, afhankelijk van de vraag, op locatie (op kantoor of thuis) of in de kantoren van Qui-Vive gegeven worden.

De cursussen kunnen individueel (one-to-one) of in kleine groepen gegeven worden. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met het aanvangsniveau van de cursist, gedefinieerd in de intake test en gevisualiseerd op het CEFR.

Het aantal uren en dagen les per week / maand / project is afhankelijk van de urgentie, de beschikbare tijd, het niveau etc. Na afloop van de intake wordt in samenspraak met de cursist een lesprogramma opgesteld. Dit programma kan mogelijk ten allen tijde qua vorm en inhoud aangepast worden.