BEDRIJFSOPLEIDING
– Plant manager
– International Brand manager

 OPLEIDING EXPAT PARTNERS
– Echtgenotes

 BEDRIJFSOPLEIDING
+ Gevorderd Nederlands
+ Coaching Presentaties Nederlands
+ Basiscursus Frans
+ Training communicatievaardigheden Frans
+ Conversatie Frans
+ Experimenteel leren