Aanpak

Qui-Vive is geen gewone talenschool. We zorgen ervoor dat cursisten alert zijn in een vreemde taal, dat ze kunnen omgaan met een andere taal in soms ook nieuwe situaties. We doen dat door gepersonaliseerde, op maat gemaakte cursussen aan te bieden. De leerinhoud en het leerprogramma worden continu bijgestuurd in functie van de vooruitgang en interesses van de cursist. We binden ons niet aan een strak lesprogramma qua inhoud of qua vorm maar wel, aan een resultaat dat we samen vastleggen. Daarmee willen we het verschil maken met de klassieke taleninstituten.